Wygraj Buy Box

dzięki efektywnej polityce cenowej!

Łatwo zarządzaj cenami swoich towarów

System Clipperon na bieżąco wylicza cenę brutto towaru na podstawie poniesionych kosztów. Możesz ustalić przedział cenowy, w którym chcesz, aby Twój produkt był sprzedawany.  Cena wyliczana jest na podstawie ceny zakupu, kosztów dostawy, kosztów prowizji Amazona, kosztów prowizji Nethansy, rezerw na pokrycie kosztów związanych ze zwrotami oraz stawki VAT. Dzięki temu zawsze wiesz, jaki osiągniesz zysk przy danej cenie.

Sprzedawaj po najlepszej cenie

Funkcja repricer umożliwia wyliczenie najwyższej ceny sprzedaży Twoich produktów w konkretnym momencie i otoczeniu biznesowym. Mechanizm na bieżąco analizuje warunki rynkowe, liczbę ofert konkurencyjnych, ich ceny i inne zmienne mające wpływ na popularność konkretnego produktu. Celem jest kalkulacja ceny, która zapewni największą konkurencyjność Twoich ofert i osiągnięcie maksymalnej ceny sprzedażowy na każdym z rynków Amazona.

Automatyzuj proces zarządzania cenami Twoich produktów

Wykorzystując procentową lub kwotową zmianę narzutu minimalnego, standardowego i maksymalnego, możesz masowo zarządzać cenami Twoich produktów. System daje gwarancję sprzedaży w cenie równej lub wyższej od ceny minimalnej.

Sprzedawaj z VAT właściwym dla wybranego kraju

System automatycznie przypisuje stawki VAT odpowiednie dla kraju sprzedaży Twoich produktów. Istnieje możliwość edycji domyślnej stawki VAT dla pojedynczych produktów lub automatycznie dla wszystkich wybranych produktów.

Przeliczaj ceny produktów w walutach zagranicznych

Clipperon automatycznie aktualizuje kursy walutowe i przelicza ceny produktów na odpowiednie waluty zagraniczne. Mechanizm korzysta z danych Narodowego Banku Polskiego oraz Europejskiego Banku Centralnego.

Wszystko czego potrzebujesz, aby sprzedawać skutecznie na Amazonie.
W jednym systemie.

karolinag

Karolina, Business Development Manager