Beneficjent NH R&D należący do grupy Nethansa

realizuje projekt pn.

“Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie analizy możliwości wdrożenia platform marketplace w działalności Nethansa”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań i wdrożenie wyników tych badań w zakresie możliwości dołączania kolejnych platform sprzedażowych (marketplace) do oferty Nethansa.

Wartość projektu: 1 105 210.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 884 168.00 PLN

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail chmielecki@nethansa.com

Nethansa sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Innowacyjne rozwiązanie do automatycznej klasyfikacji produktów i prognozowania cenników towarów

Celem projektu jest: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania służącego do wyszukiwanie produktów podobnych do zadanego oraz prognozowania cen produktów nowo-wprowadzonych do oferty przez podmioty prowadzące działalność handlową na międzynarodowych platformach sprzedażowych

Dofinansowanie projektu z UE: 336 430.00 PLN