Nethansa sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

nethansa logo vert

Innowacyjne rozwiązanie do automatycznej klasyfikacji produktów i prognozowania cenników towarów

Celem projektu jest: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania służącego do wyszukiwanie produktów podobnych do zadanego oraz prognozowania cen produktów nowo-wprowadzonych do oferty przez podmioty prowadzące działalność handlową na międzynarodowych platformach sprzedażowych

Dofinansowanie projektu z UE: 336430 PLN

Beneficjent Nethansa Sp. z o.o.

realizuje projekt pn.

„Rozwój działalności eksportowej Nethansa Sp. z o.o. poprzez promocję na rynkach międzynarodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, poddziałania 3.3.3 Go to brand

Cele i planowane efekty projektu: rozwój działalności eksportowej Nethansa Sp. z o.o. na wskazanych rynkach międzynarodowych poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej. Skoordynowane oraz kompleksowe działania, w tym udział w targach, pozwolą na budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz wpłyną na rozpoznawalność marki

Wartość projektu: 351 500.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 298 775.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 15.04.2019 r. – 31.12.2020 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail chmielecki@nethansa.com